Kontakt

SPRZEDAŻ

ZAPRASZAMY:
od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 16:00.

Sławomir Męczyński

Kierownik Biura Sprzedaży

tel. kom. +48 600 493 005

FORMULARZ KONTAKTOWYKLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest TK Polska Development II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-337), ul. Mszczonowska 2 („Administrator”):

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytania oraz przedstawienia ofert handlowych dotyczących
nieruchomości grupy kapitałowej TK Development na podstawie zgody.
2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora, pośrednik nieruchomości firma EMMERSON Realty S.A., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, telekomunikacyjne, prawne.
3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
          - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
          - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
          - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
5. Podanie danych jest wymogiem dobrowolnym, jednakże niezbędne do kontaktu z Państwem i przesyłania ofert handlowych.
6. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę:
- masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do TK Polska Development II Sp. zo.o., ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, przez TK Polska Development II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-337), ul. Mszczonowska 2
w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytania oraz przedstawienia ofert handlowych dotyczących nieruchomości grupy kapitałowej TK Development.W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, ZGADZAM SIĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH WSKAZANYCH POWYŻEJ.  TAK  NIE
WYRAŻENIE ZGODY JEST DOBROWOLNE I MOŻNA JĄ COFNĄĆ W KAŻDYM MOMENCIE.


 WYPRZEDAŻ MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH budynki: B,C,D.      WYPRZEDAŻ MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH budynki: B,C,D.      WYPRZEDAŻ MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH budynki: B,C,D.      WYPRZEDAŻ MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH budynki: B,C,D.