Finansowanie

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Inwestycję finansuje mBank Hipoteczny S.A i mBank S.A.

Realizacja inwestycji METROBIELANY jest finansowana kredytem bankowym, dzięki czemu deweloper ma zapewnione środki na dokończenie prac związanych z wybudowaniem mieszkań. Bank, wypłacając transze kredytu na bieżąco, analizuje postęp prac. Wpłaty naszych Klientów dokonywane będą:

– z tytułu sprzedaży lokali znajdujących się w budynku C – zgodnie z ustawa Deweloperską na wydzielony RACHUNEK POWIERNICZY otwarty.

– z tytułu sprzedaży lokali znajdujących się w budynku B – na RACHUNEK DEWELOPERSKI.

Wpłacone przez Państwa kwoty pełnych rat ceny sprzedaży będą w ten sposób zabezpieczone przed ich wykorzystaniem przez Dewelopera na inne cele nie związane z realizacją inwestycji.

W inwestycji METROBIELANY deweloper zapewnia Kupującemu w umowie przyrzeczonej bezobciążeniowe odłączenie z księgi wieczystej nabywanych przez niego składników nieruchomości pod warunkiem zapłaty całej ceny sprzedaży.

Zapraszamy na dyżury Eksperta Finansowego w Biurze Sprzedaży METROBIELANY
ul.Nocznickiego 23 budynek A
czwartek 15.00 – 18.00, sobota 11.00 – 15.00

Dyrektor Krzysztof Zychowicz
tel. 22 530 11 51, tel. kom. 516 000 999
e-mail: emmerson@emmerson-finanse.pl

 WYPRZEDAŻ MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH budynki: B,C,D.      WYPRZEDAŻ MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH budynki: B,C,D.      WYPRZEDAŻ MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH budynki: B,C,D.      WYPRZEDAŻ MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH budynki: B,C,D.