Mieszkania

WYBIERZ BUDYNEK:

WYBIERZ SWOJE MIESZKANIE

Powierzchnia m 2 :

Wyniki wyszukiwania:

PIĘTRO NUMER LOKALU KLATKA LICZBA POKOI POW. (m2) LOKAL POW. (m2) BALKONY POW. (m2) TARASY POW. (m2) OGRÓDKI PLAN (PDF) RZUT 3D (PDF) RZUT PIĘTRA (PDF)
0 1 A 1 31.10 00.00 6.45 6.37 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 2 A 3 64.98 00.00 17.24 20.96 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 3 A 3 61.12 00.00 28.13 43.24 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 4 A 3 56.40 00.00 15.90 37.04 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 5 A 3 65.75 00.00 38.04 94.90 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 36 B 3 62.54 00.00 20.49 31.26 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 37 B 2 49.30 00.00 12.53 12.53 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 38 B 2 53.90 00.00 7.01 10.98 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 73 C 2 49.47 00.00 11.88 22.34 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 74 C 2 37.32 00.00 7.92 7.93 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 75 C 2 37.27 00.00 7.93 7.92 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 76 C 2 40.42 00.00 8.71 14.94 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 105 D 2 40.39 00.00 8.71 14.94 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 106 D 2 37.25 00.00 7.93 7.92 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 107 D 2 37.30 00.00 7.92 7.92 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 108 D 2 49.42 00.00 11.70 21.91 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 164 F 2 55.61 00.00 12.80 27.90 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 165 F 2 48.88 00.00 12.24 28.53 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 166 F 2 48.91 00.00 12.23 28.53 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 167 F 3 62.94 00.00 3.99 23.60 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 197 G 2 45.82 00.00 12.42 28.92 POBIERZ --- PRZEJDŹ
0 199 G 4 81.35 00.00 45.37 140.69 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 6 A 3 65.07 8.59 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 7 A 2 48.84 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 8 A 3 65.68 11.70 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 9 A 3 56.42 6.69 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 10 A 3 60.97 10.48 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 39 B 3 62.54 10.49 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 40 B 2 49.39 12.61 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 41 B 2 53.39 9.67 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 42 B 2 52.59 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 43 B 3 64.92 12.98 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 77 C 2 49.45 9.67 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 78 C 2 37.29 8.66 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 79 C 2 37.31 8.45 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 109 D 2 49.30 8.44 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 110 D 2 37.11 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 111 D 2 37.24 8.17 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 112 D 2 48.95 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 137 E 2 53.51 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 138 E 2 50.64 13.09 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 168 F 3 64.39 8.72 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 169 F 2 49.09 8.49 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 170 F 2 49.12 8.49 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 171 F 3 62.99 8.46 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 200 G 4 90.32 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
1 203 G 4 88.61 16.95 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 11 A 3 65.07 8.59 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 12 A 2 48.84 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 13 A 3 65.68 7.53 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 44 B 3 62.54 10.47 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 45 B 2 49.39 12.66 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 46 B 2 53.39 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 47 B 2 52.59 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 48 B 3 64.92 8.59 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 81 C 2 49.45 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 82 C 2 37.29 8.30 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 84 C 2 49.72 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 113 D 2 49.30 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 114 D 2 37.11 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 115 D 2 37.24 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 116 D 2 48.95 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 140 E 2 53.51 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 141 E 2 50.64 8.23 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 142 E 4 81.03 10.66 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 172 F 3 64.39 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 175 F 3 62.99 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 204 G 4 90.32 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
2 207 G 4 88.61 16.95 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 17 A 2 48.84 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 18 A 3 65.68 11.70 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 19 A 3 56.42 6.69 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 49 B 3 62.54 10.50 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 50 B 2 49.39 12.52 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 51 B 2 53.39 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 52 B 2 52.59 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 53 B 3 64.92 8.59 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 85 C 2 49.45 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 86 C 2 37.29 8.54 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 87 C 2 37.31 8.62 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 88 C 2 49.72 9.53 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 117 D 2 49.30 9.49 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 118 D 2 37.11 8.66 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 119 D 2 37.24 8.62 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 120 D 2 48.95 9.53 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 143 E 2 53.51 9.10 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 145 E 4 81.03 17.84 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 176 F 3 64.39 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 179 F 3 62.99 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 208 G 4 90.32 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
3 211 G 4 88.61 16.95 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 21 A 3 65.07 8.59 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 23 A 3 65.68 7.53 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 54 B 3 62.54 10.49 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 55 B 2 49.39 12.65 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 56 B 2 53.39 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 57 B 2 52.59 4.79 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 58 B 3 64.92 8.59 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 89 C 2 49.45 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 90 C 2 37.29 8.31 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 92 C 2 49.72 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 121 D 2 49.30 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 122 D 2 37.11 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 124 D 2 48.95 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 146 E 2 53.51 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 147 E 2 50.64 5.37 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 148 E 4 81.03 14.32 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 180 F 3 64.39 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 181 F 2 49.09 8.10 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 182 F 2 49.12 8.28 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 183 F 3 62.99 9.62 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 212 G 4 90.32 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 26 A 3 65.07 8.61 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 27 A 2 48.84 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 59 B 3 62.54 10.49 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 60 B 2 49.39 12.62 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 61 B 2 53.39 9.67 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 62 B 2 52.59 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 63 B 3 64.92 9.71 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 93 C 2 49.45 9.65 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 94 C 2 37.29 8.66 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 95 C 2 37.31 8.45 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 96 C 2 49.72 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 125 D 2 49.30 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 128 D 2 48.95 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 149 E 2 53.51 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 150 E 2 50.64 7.85 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 151 E 4 81.03 11.14 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 184 F 3 64.39 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 185 F 2 49.09 8.49 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 187 F 3 62.99 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
5 216 G 4 90.32 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 31 A 3 65.07 8.59 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 32 A 2 48.84 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 33 A 3 65.68 7.53 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 64 B 3 62.54 10.49 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 65 B 2 49.39 12.65 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 66 B 2 53.39 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 67 B 2 52.59 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 68 B 3 64.92 9.95 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 97 C 2 49.45 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 98 C 2 37.29 8.33 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 99 C 2 37.31 8.30 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 129 D 2 49.30 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 130 D 2 37.11 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 131 D 2 37.24 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 132 D 2 48.95 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 152 E 2 53.51 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 153 E 2 50.64 5.37 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 154 E 4 81.03 14.31 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 188 F 3 64.39 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 191 F 3 62.99 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
6 220 G 4 90.32 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 69 B 3 57.48 10.48 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 70 B 2 49.39 10.87 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 71 B 2 53.33 9.02 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 72 B 4 89.54 00.00 58.30 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 101 C 2 49.38 9.00 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 102 C 2 37.30 7.51 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 103 C 2 37.19 7.47 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 104 C 2 49.50 8.90 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 133 D 2 49.35 8.87 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 134 D 2 37.23 7.51 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 135 D 2 37.22 7.47 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 136 D 2 49.02 8.90 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 155 E 2 53.47 8.64 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 156 E 2 42.31 11.15 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 192 F 3 64.43 4.80 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 193 F 2 49.12 11.51 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 194 F 2 49.09 11.74 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 195 F 3 63.17 8.98 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 224 G 4 90.49 8.16 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 225 G 2 45.66 7.54 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 226 G 2 45.65 7.53 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
7 227 G 3 75.76 16.89 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
8 158 E 3 63.95 11.91 55.76 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
8 159 E 3 62.28 18.47 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
8 160 E 3 75,98 00.00 47.77 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
9 161 E 3 63.95 34.43 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
9 162 E 3 62.28 17.51 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
9 163 E 3 75.98 24.44 00.00 00.00 POBIERZ --- PRZEJDŹ
4 ETAP W SPRZEDAŻY - DUŻY WYBÓR MIESZKAŃ – SPRAWDŹ PROMOCJE !      4 ETAP W SPRZEDAŻY - DUŻY WYBÓR MIESZKAŃ – SPRAWDŹ PROMOCJE !      4 ETAP W SPRZEDAŻY - DUŻY WYBÓR MIESZKAŃ – SPRAWDŹ PROMOCJE !       4 ETAP W SPRZEDAŻY - DUŻY WYBÓR MIESZKAŃ – SPRAWDŹ PROMOCJE !      4 ETAP W SPRZEDAŻY - DUŻY WYBÓR MIESZKAŃ – SPRAWDŹ PROMOCJE !